herbalbase – luontaistuotteiden teho ja turvallisuus

Herbalbase on tietokanta, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille käyttäjäystävällisen ja nopean tietolähteen luontaistuotteiden tehosta ja turvallisuudesta. Ajatuksena tietokannan kehitystyössä on ollut se, että jos luontaistuotteet kilpailevat potilaista lääkkeiden kanssa, tulee ne arvioida samalla tavalla kuin lääkkeetkin arvioidaan. Herbalbase tukee kliinikoita ja apteekkilaisia potilailta tulevien luontaistuotteiden tehoa ja turvallisuutta koskevien kysymysten asianmukaisessa selvittämisessä. Tietokanta päivittyy kerran kuukaudessa ja täydentyy myös uusilla kasvirohdoksilla, ym. luontaislääkkeillä.

On arvioitu, että jopa 60 % suomalaisista on joskus käyttänyt luontaistuotteita ja 30 % viimeisen 3 kuukauden aikana. Luontaislääkityksellä on pitkät perinteet sekä länsimaisessa että itämaisessa lääketieteessä. Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavatkin sairaaloissa, vastaanotoilla ja apteekissa usein luontaistuotteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Kuitenkin esim. lääkäreiden koulutus antaa varsin heikot lähtökohdat vastata potilaiden kysymyksiin luontaistuotteiden tehosta ja turvallisuudesta. Käsitys, jonka mukaan luontaistuotteet olisivat huonosti tutkittuja, ei pidä täysin paikkaansa. Useiden luontaistuotteiden käytön tehosta ja turvallisuudesta löytyy kymmenittäin korkealaatuisia kliinisiä tutkimuksia. Sen sijaan on hyvin tavallista, että useiden luontaistuotteiden tehoa ja turvallisuutta perustellaan prekliinisissä tutkimuksissa saaduilla tuloksilla, ilman asianmukaista tehon osoitusta tiettyä sairautta sairastavilla ihmisillä tehdyissä satunnaistetuissa, (plasebo)kontrolloiduissa tutkimuksissa. Potilaat mieltävät luontaistuotteet tavallisesti pehmeiksi hoitovaihtoehdoiksi, mutta todellisuudessa niillä on havaittu hyvin vakavia, henkeä uhkaavia haittoja (esim. kreosiittipensas, chaparral) tai yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa (esim. mäkikuisma).

Herbalbasessa tehon arviointi on jaettu kahteen osaan:

  • hyvän, useista hyvälaatuisista kliinisistä tutkimuksista koostuvan tehon osoituksen perusteella luontaistuotteille annetaan näyttöön perustuva indikaatio
  • perinteeseen perustuvan tai riittämättömän kliinisen näytön kohdalla indikaatio on perinteeseen perustuva

 

Indikaatioita ja tehoa käsittelevä osuus sisältää lyhyen katsauksen tehoa osoittavista kliinisistä tutkimuksista referensseineen sekä kuvauksen indikaatioista perinteisessä käytössä, eri valmistemuodoista ja annostuksista. Myös farmakologiset vaikutukset on lyhyesti kuvattu. 

Turvallisuus ja siedettävyys on arvioitu kliinisen näytön perusteella ja tämän näytön valossa luontaistuotteille on listattu tunnetut

  • kontraindikaatiot ja
  • haittavaikutukset

jotka ovat määritelty vakiotermeillä.

Lisäksi eri aineiden turvallisuuden osalta on arvioitu:

  • raskauden ja imetyksen aikainen käyttö
  • yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Raskauden, imetyksen ja yhteisvaikutusten arvio noudattaa samaa luokitusta kuin grav/lactbase ja INXBASE tietokannat.

Herbalbasen tietokantarakenne mahdollistaa hakujen tekemisen ainenimien perusteella (esim. ’inkivääri’) tai sitten esim. potilaalla havaitun haittavaikutuksen (esim. mahakipu) tai indikaation (esim. dementia) tai kontraindikaation (esim. verenvuoto) termillä. Ainenimiin on sisällytetty keskeisimmät suomenkieliset synonyymit, mikä takaa hakujen hyvän kattavuuden. Herbalbase päivittyy jatkuvasti, mikä takaa tiedon erinomaisen ajantasaisuuden. Tietokannan tekninen rakenne on yksinkertainen ja helposti liitettävissä esim. portaalipalveluihin ja tietokanta toimitetaan asiakkaalle XML-muotoisena export-tiedostona. Myös linkitykset PubMed-abstrakteihin ovat tietokannassa, mikä mahdollistaa suoralinkitykset artikkeleiden abstrakteihin.