xreactbase – lääkkeiden ristiyliherkkyydet

 

Lääkkeiden ristiyliherkkyydet ovat aiheuttavat suuren joukon estettävissä olevia lääkehaittoja. xreactbase kattaa näyttöön perustuvan tiedon lääkkeiden ristiyliherkkyyksistä. Tieto on peräisin sekä vertaisarvioiduista lääketieteellisistä julkaisuista että valmistajan antamista ja EMA:n ja FDA:n hyväksymistä valmisteisiin liittyvistä tiedoista. Ristiyliherkkyyksien kliininen merkitys on jaettu 4 eri kategoriaan (A-D) perustuen lääkeaineiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja ennen kaikkea näyttöön kliinisistä tai rekisteritutkimuksista. Kaikki riskianalyysit ja näyttö on arvioitu yksittäisen lääkeaineen (ei lääkeryhmän) tasolla. Ristiyliherkkyyden frekvenssi sekä reaktion kliininen kuva on kuvattu. Lisäksi tietokannassa annetaan kliinisiä ohjeistuksia tulevien ristireaktioiden ehkäisemiseksi.

xreactbase on modulaarinen tietokanta ja sopiva sekä portaali- että mobiilijakeluun ja se on myös helppo liittää osaksi päätöksen tukijärjestelmiä antamaan automaattivaroitteita yliherkkyysriskeistä reseptiä kirjoitettaessa tai sitä toimitettaessa potilaalle apteekista.